Aile toplumun temel yapı taşını oluşturur. Bazı durumlar aile birliği zedelenir ve hatta bozulabilir. Gelin hep birlikte boşanma davası nasıl açılır? sorusuna yanıt arayalım. Hiç kimse büyük hayaller kurarak bir birlikteliğe başladığı ilişkisini sonlandırmak istemez. Ama elde olmayan nedenler ile bu birlikteliği sonlandırmak durumunda kalabilir.

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler?

Boşanma davası açmadan boşanma davası nasıl açılır? sorusuna yanıt aramadan önce aile birliği nasıl bozulmaz ona yanıt arayalım. Kanunlarımız aile birliğinin dağılmaması için gerekli tedbirleri almıştır. Çocukların bu durumdan etkilenmemesi için ya da bu süreci daha rahat atlatabilmeleri için bu önemli bir noktadır. Kanunda bu süreç nasıldır. Gelin birlikte inceleyelim.

  • Boşanma sürecinde özellikle çocuk var ise pedagog desteği alınmalı.
  • Boşanma sürecinde psikologlardan destek alınmalı.
  • Boşanma sürecinde sosyal hizmet uzmanlarından yararlanılır.

 Devlet ailenin korunmasına yönelik aile birliğinin dağılmaması için bu kurumlardan ya da kişilerden yararlanarak belki de aile birliğini kurtarılabilir.

Boşanma Süreci Danışmanlığı

Aile mahkemeleri kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yıldan sonra bir uzlaşmaya gidilmesi gereksinimi daha da arttı. Çünkü küçük yerlerde asliye hukuk mahkemesine boşanma davaları açılıyordu. Hakim aile mahkemesi alanına giren davalara bakar örneğin boşanma, nafaka  ve velayet davalarına bakarken aynı zamanda alacak verecek, ticari veya işçi davalarında asliye hukuk mahkemesi hakimi bakardı. Ama süreç içinde ticari davalara bakış açısı farklı iş davalarına bakış açıları farklı olduğundan dolayı 2003 yılından itibaren aile mahkemeleri uzmanlaştırılmış mahkemeler kurulmasına karar verildi.Mahkeme öncesi süreçte kişilerin iletişim problemleri ile ilgili boşanma gerçekleşecek ise aile danışmanları ile görüşüp dava açılmadan barış sağlanabilir. Boşanma sırasında çocuklarla ilişki nasıl olmalı onlar  bu süreçten en az nasıl etkilenir. Bu konu ile ilgili sosyal inceleme uzmanlarından destek alınır. Kişilerin ekonomik durumuna ve çocukların kendine ait odası olup olmadığı gibi konularda sosyal inceleme uzmanı bilgisinden yararlanılır.

Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Boşanma sebeplerinin neler olabileceğini gelin hep birlikte düşünelim ve ona göre boşanma davası nasıl açılır ? inceleyelim .

  1. Eşlerin birbirini aldatması en çok karşılaşılan sebeplerden biri gibidir.
  2. Eşlerin birbirinin hayatlarına gereğinden fazla müdahale etmesi olabilir.
  3. Eşlerden birisinin veya her ikisinin evlilik birliğini sarsacak hareketlerde, davranışlarda bulunması.
  4. Eşlerden birinin evi terk etmesi

Boşanma Davası Türleri

  • Boşanma davalarından biri olan ve daha çok karşımıza çıkan anlaşmalı boşanma nedir. Bu süreç nasıl gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma olabilmesi için çiftlerin en az bir yıl evli kalması gerekmektedir. Bir yıl evli kalan çiftler bu birlikteliği çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırmak istediklerinde anlaşarak bu evlilik birliğini sonlandırabilirler. Bu durumda çiftlerden birisi dava dilekçesi hazırlar ve aile mahkemesine sunulur. Karar tebliğ edilir. Bir üst mahkemeye başvurma böyle bir boşamada da olabilir. Kararın kesinleşme süresinden sonra eşler nüfus müdürlüğüne başvurarak yeni nüfus kağıtlarını alabilirler. Anlaşmalı boşanma davaları çok uzun bir süreçte olmaz.
  • Çekişmeli boşanma diye adlandırdığımız davalar genelde uzun süren boşanma davaları dır.  Çekişmeli boşanma davaları on veya oniki ay gibi sürebilen davalardır. Çekişmeli boşanma davalarında da bir üst mahkemeye başvurma hakları vardır. Çekişmeli boşanma davasında da karar kesinleştikten sonra kişiler nüfus müdürlüğüne başvurup yeni nüfus kağıtlarını alabilirler.
  • Anlaşmalı boşanma davası da olsa çekişmeli boşanma davası da olsa tarafların iddialarını ispatlamak  gerekmektedir. Karar kesinleşmesi nüfus müdürlüklerine bildirilir.

Boşanma davaları aile mahkemelerine açılır. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine açılmaktadır. Davanın açılması için harçlar peşin ödenir.

Boşanma davası için delil toplama sayfamızı foxdedektiflik.com/bosanma-davasi-icin-delil-toplama incelemenizi öneririz.

Paylaş