Velayet Davası, ergin olmayan bireylerin barınması, eğitimi ve bakımı gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tarafların talep ettiği bir dava türüdür.

Velayet davası, çocukların kime bırakılacağının, velayeti kendisine bırakılmayan tarafın çocukları hangi sıklıkta ve hangi zaman aralıklarında göreceğinin belirlendiği hukuki süreç olarak adlandırılır.

Çoğunlukla eşlerin boşanma davalarında gerçekleşen çocuğun kimde kalacağı durumu esnasında çıkan anlaşmazlık üzerine açılır. Ya da velayet kararı verildikten sonra değişen şartlar sonucunda ayrıca velayet davası açılır.

Velayet konusu boşanma öncesi ve sonrasında her zaman dava konusu edilebilmektedir. Boşanma esnasında ortak velayet (velayetin birlikte ve eşit kullanımı) konusunda bir anlaşma yoksa, velayetin değiştirilmesi, velayetin geri verilmesi, velayetin kaldırılması konularında velayet davası açılır.

Velayet Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Evlik boyunca çocukların velayet hakkı eşler tarafından birlikte kullanılır. Boşanma davasının açılmasıyla, hakim velayetin hangi eşe verilmesi gerektiğine karar vereceğinden velayet davası açmaya gerek görülmez. Ancak çocuğunun velayetini alamayan kişi, boşanma davası süresince tedbir nafakası, boşanma davasının kesinleşmesiyle birlikte ise iştirak nafakası öder.

Velayet davası nasıl açılır diyen kişilerin bunun için geçerli ve haklı bir sebepleri olmalıdır. Türk Medeni Kanununda, velayet konusunda dikkate alınacak kriter ortak çocuğun menfaatidir. Bu menfaatler arasında çocuğun ahlaklı yetişmesidir. Yani velayetin bırakıldığı anne ya da babanın eve bir başka kadın veya erkek getirmesi çocuğun ahlakını yerle bir edebilir. Yine çocuğun sağlığı, eğitimi, psikolojisi, güvenliği bu menfaatler arasındadır. Velayetten kaynaklanan görevlerin yerine getirilmemesi halinde velayet davası açılabilir.

Boşanma davası sonucu verilen velayet kararı sonrasında değişen şartlarda velayet davası açılabilir. Değişen şartlar; velayeti alan tarafın yeniden evlenmesi durumunda çocuğun beslenme, barınma, eğitim vb. gibi konularda ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesi, çocuğa yeterli maddi ve manevi imkanları sağlayamaz durumda olması, çocuğun vekaleti verilen tarafla anlaşamaması gibi durumlar örnek verilebilir.

Böyle bir şüphe olması durumunda dedektiflik büromuz tarafından size bu konuda gerekli delilleri toplayarak velayet değiştirilmesi davası için elinizi güçlendirebilmekteyiz. Bu deliller neler olabilir derseniz foxdedektiflik.com/velayet-davasinda-neler-delil-olabilir yazımıza mutlaka göz atınız.

Mesela, boşanma davası sonucu velayet hakkı verilen eşin hayatında oluşan birtakım değişiklikler velayetin değiştirilmesine imkan verir. Bu durumu şöyle de tarif edebiliriz. Yeniden evlenen kişinin, velayet sahibi olmasından kaynaklanan görevlerini aksatması ya da yerine getirmemesi velayet davası açmak için bir sebeptir.

Burada önemli olanın çocuğun menfaati yani mutluluğu olacağı asla unutulmamalıdır. Bu menfaatlar arasında çocuğun ahlaklı bir birey olarak yetiştirilmesi, sağlığı, güvenliği, psikolojisi sayılabilir.

Velayet Davası Açmak İçin Adım Adım Yapılması Gerekenler

  • Velayet davası velayet davası dilekçesi ile aile mahkemesine başvurarak gerçekleştirilir. Aile mahkemesi velayet davasını basit yargılama usulüyle gerçekleştirir. Aile mahkemesinin olmadığı yerde velayet davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakabilir.
  • Önemli olan çocuğun menfaati olacağından hakim dava dosyasında gerekli görülen durumlarda sosyal hizmet uzmanlarından ve pedagoglardan yardım alabilir. Çocuğun içinde bulunduğu ev ortamına bakılmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar ev ziyaretleri yaparak rapor tutarlar. Bu raporlar mahkemede hakimin kararında etkili olacaktır.
  • Velayet davasında hakimi ikna etmek oldukça önemli olacağından tarafların çocuğun mutluluğu adına ellerinden geleni yapmaları gerekir.
  • Taraflar avukatları aracılığıyla savunmalarını çok iyi hazırlamalıdır. Çünkü çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda hazırlanan savunmalar hakimin kararını etkileyecektir. Bu yüzden velayet davası için iyi bir avukattan yardım almak oldukça önemlidir.
  • Velayet davasında birçok yerde belirttiğimiz gibi önemli olan çocuktur. Davadaki çocuk eğer kendini ifade edebilme gücüne sahipse hakim çocuğun hangi tarafta kalmak istediği sorusunu mutlaka çocuğa yöneltecektir.

Velayet Davasını Kimler Açabilir?

Kanun önünde resmi nikahla evli olan eşler boşandıkları zaman çocuğun ihtiyaçlarının kim tarafından karşılanacağına dair velayet davası açabilirler. Bu hak Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Ayrıca evlatlık olarak alınan çocukların ana babaları da velayet davası açabilir. Ana ve babanın velayet davası açma hakkı kanunda belirtildiği şekilde gerçekleşmelidir. Bunlar haricinde çocuğun soyundan hiç kimse kan hısımlığı ne olursa olsun velayet davası açamaz, kanunda böyle bir hak sadece ana ve babaya verilmiştir.

Hakim genellikle velayet davasında çocuğu anaya vermektedir. Ancak çocuğu ana tarafının kabul etmiyor oluşu, maddi durumunun yetersizliği, çocuğun babayı tercih ediyor oluşu vb. nedenlerle bu durum değişiklik gösterebilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Gerçekleşir?

Tarafların velayet davaları ikamet ettikleri aile mahkemesinde gerçekleşir. Dava süresi olabildiğince kısa tutulur. Böylece çocuğun menfaati de ön planda tutulmuş olur. Hakimin kararına ilişkin itirazlar en kısa sürede hatta davanın ilk oturumunda gerçekleşmelidir. İtiraz durumlarında da bir uzmandan yardım almak oldukça etkili olacaktır.

Fox Dedektiflik olarak foxdedektiflik.com/velayet-davasi-icin-delil-toplama hizmetimiz ile size velayet davası için gerekli delilleri toplayarak velayet değiştirilmesi davası için elinizde çok güçlü kanıtlarla hakim karşısına çıkmanızı sağlıyoruz. Bu konuda sayısız davada topladığımız deliller kullanılmıştır. Tüm yapmanız gereken bizimle iletişime geçmenizdir. Fox Dedektiflik olarak günün her saati bize ücretsiz olarak danışabilirsiniz.

Paylaş